Caroll ondersteunt

BETROKKENHEID BIJ HET DAGELIJKS LEVEN

Is een van de overtuigingen en waarden die Caroll inspireren.

Sinds de lancering van Toutes à l'école volgt Caroll regelmatig de strijd die de vereniging voert, haar vooruitgang en elke nieuwe glimlach die zij genereert, een beloning voor het solidaire werk en waarborg voor een nieuwe overwinning naar een vriendelijkere wereld.

Toutes à l'école

Extreme onzekerheid en werken vanaf de leeftijd van 10 jaar: dit zijn de leefomstandigheden van veel kleine meisjes over de hele wereld. Scholing van kinderen in Cambodja - met 60 leerlingen per klas en alleen als een gezin het zich kan veroorloven om een kind naar school te sturen - est encore difficile, dans ce pays ravagé.

Caroll, zeer geraakt door de situatie van deze kleine meisjes zonder toekomst, besloot in 2006 om zich samen met de Stichting Toutes à l'Ecoles in te zetten door een klas voorbereidend onderwijs te financieren in de Happy Chandara-school in Phnom Penh.

100% VAN DE STUDENTEN IS TOEGELATEN TOT HET EINDEXAMEN, EEN RECORD IN CAMBODJA.

DOE OOK MEE

Elk seizoen creëert Caroll solidaire modestukken om deze mooie vereniging nog meer zichtbaar te maken en om nieuwe scholen te blijven financieren. Natuurlijk wordt alle winst gedoneerd aan Toutes à l'école.

Een klein gebaar en een leuk product als beloning!

Ontdek de collectie

PARTICIPEZ vous aussi

Door dit T-shirt te kopen, helpt u ons om de Lotus-klas te sponsoren, om bij te dragen aan het financieren van de lerarensalarissen, maar ook aan het schoolmateriaal en het werk dat nodig is om kwalitatief onderwijs te garanderen.

Deze structuur omvat een basisschool, een middelbare school, een opleidingscentrum, een buurthuis met medische en sociale functie, een permacultuur school en ook een internaat dat de meest kwetsbare leerlingen opvangt. Momenteel zijn er 1411 leerlingen. Caroll begeleidt de leerlingen van de derde Lotus-klas gedurende het hele jaar.

Ontdek de collectie

Joséphine

Caroll steunt Joséphine, een vereniging die de meest kwetsbare vrouwen helpt om hun zelfvertrouwen te herwinnen. Joséphine werd in 2006 opgericht en hanteert sindsdien een innoverende en unieke werkwijze. De vereniging maakt van schoonheids- en welzijnsbehandelingen een hefboom om elke vrouw haar persoonlijke en professionele projecten te laten realiseren. De vereniging Joséphine kiest voor een sociale en solidaire vorm van ondernemerschap.

De verzorgende behandelingen laten vrouwen hun zelfvertrouwen herwinnen. Ze geven hen een plaats in de maatschappij en de kracht om hun leven terug in handen te nemen.

Joséphine is het eerste netwerk van solidaire schoonheidssalons in Frankrijk. De salons ontvangen exclusief vrouwen uit Parijs, Clermont-Ferrand en Moulins. Zodra deze kwetsbare vrouwen het salon binnenstappen, worden ze behandeld als echte klanten die zelf hun behandeling mogen kiezen. Ze kunnen genieten van schoonheidsverzorging (coiffure, esthetische behandelingen of een make-over) en gebruikmaken van welzijnsbehandelingen (sofrologie, reflexologie, diepgaande gesprekken).

Caroll biedt hen van harte een kledinglijn die elk seizoen vernieuwd wordt. Joséphine baseert haar engagement op een bijzondere visie op schoonheid: toegang tot schoonheidsverzorging en tijd voor zichzelf is een recht voor elke vrouw.

Want zorg dragen voor zichzelf is het vertrouwen terugvinden om vooruit te gaan.

SCHOONHEID ALS HEFBOOM OM ELKE VROUW HAAR PLAATS IN DE MAATSCHAPPIJ TE GEVEN
Sinds de oprichting van het eerste salon ontvangt Joséphine meer dan 8000 vrouwen die een eerste stap naar hun toekomst hebben gezet. We houden van Joséphine omdat de vereniging een glimlach en het gevoel echt vrouw te zijn teruggeeft aan vrouwen die weinig zelfvertrouwen hebben.