ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Inleiding

De volgende bepalingen stellen de Algemene Verkoopsvoorwaarden vast voor de producten die op de website www.caroll.com te koop worden aangeboden (hierna "de Website") en bestemd zijn voor levering in België door:

Het bedrijf CAROLL INTERNATIONAL,
Naamloze vennootschap, met een kapitaal van 21 966 966, 85 euro
en maatschappelijke zetel te 10 Impasse du Grand Jardin Zac de la Moinerie - 35400 Saint-Malo
Ingeschreven in het handelsregister van Saint Malo, onder het nummer 582 001 707
Adres van het kantoor in Parijs: 61-69 rue de Bercy 75012 Paris
BTW nr. : FR 89582001707
Tel: +33 (0)1 56 23 33 33
E-mail : serviceclient@caroll.com

(Hierna « CAROLL »)
De Website wordt gehost door het bedrijf Worldline (http://www.atosworldline.com), Naamloze Vennootschap waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te River Ouest, Quai Voltaire 80 – 95870 BEZONS - Frankrijk, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Pontoise onder nummer 378 901 946.

CAROLL is lid van de Fédération des Entreprises de Vente à Distance(FEVAD - rue de la Boétie 60, 75008 PARIJS) en heeft zich er formeel toe verbonden de in het beroepscharter opgenomen beginselen inzake consumentenbescherming in acht te nemen. Er wordt gespecificeerd dat de Producten voorbehouden zijn voor privépersonen en bestemd zijn voor persoonlijk gebruik van de Klant, onafhankelijk van het professionele gebruik van de Klant.

Artikel 1 – Doel

Het doel van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden is het definiëren van de verkoopsvoorwaarden op afstand tussen CAROLL en elke natuurlijke persoon die geen handelaar is, meerderjarig is (hierna «de Klant») en die een aankoop doet op de Website.

Dit document is geschreven in het Frans en het Nederlands. Het specificeert in het bijzonder de verschillende fasen die nodig zijn voor het plaatsen van de bestelling door de Klant, de wijze van betaling en levering, en specificeert de opvolging van de bestelling van de Klant.

Elke bestelling van (een) Product(en) aangeboden op de Website impliceert dat de Klant deze Algemene Verkoopsvoorwaarden aanvaardt.

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden vormen alle contractuele bepalingen tussen CAROLL en de Klant, met uitsluiting van elke andere clausule of document uitgewisseld tussen de partijen, behoudens uitdrukkelijk akkoord van CAROLL.

Artikel 2 – Producten

2.1 Overzicht van de producten
De producten die door CAROLL te koop worden aangeboden (hierna «de Producten») zijn de producten die op de Website verschijnen op de dag van de raadpleging ervan door de Klant en binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

De Producten worden aangeboden door middel van een informatieblad (productlabel, samenstelling, foto en prijs) uitgewerkt met een maximale nauwkeurigheid en precisie om een zo waarheidsgetrouwe en volledig mogelijke beschrijving mogelijk te maken. Gezien de digitale presentatie van de Producten op internet is het echter mogelijk dat de perceptie van de Klant van de fotografische weergave van de Producten niet exact overeenkomt met die van het Product zelf.
2.2 Samenstelling en advies over het gebruik van de Producten
Informatie met betrekking tot de samenstelling en/of de gebruiksaanwijzing van de Producten is toegankelijk op de fiche van elk Product.

CAROLL verbindt zich ertoe Producten af te leveren die voldoen aan de geldende reglementeringen met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid van personen in overeenstemming met de Europese bepalingen, en in het bijzonder met de wetgeving inzake chemische stoffen met een gereguleerd gehalte.

De Klant is als enige verantwoordelijk voor de keuze, de bewaring en het gebruik van de Producten.

Artikel 3 – Prijs

De prijzen van de Producten zijn de prijzen die op de Website vermeld staan op de dag van de raadpleging ervan door de Klant en binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

De prijzen van de Producten zijn aangegeven in euro en zijn inclusief belastingen, exclusief leveringskosten die voor rekening van Klant blijven, tenzij anders vermeld of onder bijzondere voorwaarden.

Het bedrag van de verzendkosten wordt bovendien aan de Klant meegedeeld op het tabblad "Levering", dat op de productpagina te vinden is.

De geschenkverpakking, indien gekozen, wordt aan de Klant in rekening gebracht voor de prijs van € 4.
De optie geschenkverpakking is niet beschikbaar voor leveringen in de CAROLL-winkels.

De Producten blijven eigendom van CAROLL tot volledige betaling van de prijs door CAROLL.

Artikel 4 – Bestelling

Elke bestelling houdt de aanvaarding in van de prijzen en de omschrijving van de voor verkoop beschikbare Producten. CAROLL verbindt zich ertoe de bestellingen die op de Website worden ontvangen uit te voeren binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Indien één of meerdere bestelde Producten niet beschikbaar zijn, verbindt CAROLL zich ertoe de Klant hiervan zo snel mogelijk via e-mail op de hoogte te brengen. De bestelling van een onbeschikbaar Product door de Klant wordt dan automatisch geannuleerd.

CAROLL behoudt zich het recht voor om een bestelling van een Klant te annuleren of te weigeren indien er een geschil bestaat over de betaling van een vorige bestelling of indien de Klant een vorm van risico vertoont.

Het plaatsen van een bestelling door de Klant impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van alle andere Algemene Verkoopsvoorwaarden en in het bijzonder deze die van kracht zijn in winkels onder de merknaam CAROLL.
4.1 Een bestelling plaatsen
De Klant concretiseert zijn bestelling door de volgende zes stappen uit te voeren :

Stap 1 : De Klant verbindt zich met zijn Klantenaccount of maakt er een aan;
Stap 2 : De Klant voegt de geselecteerde Producten toe aan zijn winkelwagentje. De toegang tot het winkelwagentje is te allen tijde mogelijk om te wijzigen of te valideren;
Stap 3 : De Klant controleert de details van zijn winkelmandje en hij kan, indien hij er een heeft, een promotiecode gebruiken en vervolgens zijn winkelmandje valideren na de leveringswijze te hebben gekozen;
Stap 4 : De klant vult zijn volledige contactgegevens in;
Stap 5 : Door het orderoverzicht te valideren, aanvaardt de Klant uitdrukkelijk de Algemene Verkoopsvoorwaarden die van kracht zijn op de Website;
Stap 6 : de Klant kiest zijn betaalmethode en wordt vervolgens doorgestuurd naar de beveiligde betaalsite waar hij zijn bankgegevens invoert.

De definitieve aanvaarding van de Klant komt dus tot stand door de validatie van zijn bankgegevens (kredietkaartnummer, vervaldatum en CVC-code).
Deze bankgegevens zijn alleen bekend bij de betalingsdienstaanbieder die wordt gebruikt door CAROLL.
4.2 Bevestiging van de bestelling
Binnen het uur na het plaatsen van zijn bestelling ontvangt de Klant een e-mail die volgende zaken bevestigt :
- de registratie van zijn bestelling,
- de details van de bestelde Producten,
- het bedrag van zijn bestelling inclusief verzendkosten,
- persoonlijke gegevens, inclusief leveringsadres,
- dat het verschuldigde bedrag in rekening zal worden gebracht bij verzending van de bestelling.
 
4.3 Archiveren van de bestelling
Het winkelwagentje van de Klant wordt gearchiveerd en gedurende 15 dagen bewaard voor toekomstige bestellingen, zelfs indien de internetverbinding wordt onderbroken. Om toegang te krijgen tot zijn gearchiveerde winkelwagen, dient de Klant echter opnieuw verbinding te maken met de Website via dezelfde computer met hetzelfde IP-adres als waarop de verbinding met de dienst eerder tot stand werd gebracht.

Bestelgegevens worden overeenkomstig artikel L 213-1 van het consumentenwetboek voor een periode van tien jaar gearchiveerd op een beveiligde server. Er wordt echter geen kredietkaartnummer bewaard.

De Klant aanvaardt dat de orderbevestiging wordt beschouwd als bewijs van de contractuele relatie tussen de Partijen.

Artikel 5 - Betalingsvoorwaarden

5.1 Betaling met kredietkaart of Paypal-rekening
De betaling gebeurt online, naar keuze van de klant:

- per krdietkaart op het moment dat de bestelling door de Klant wordt geplaatst. De volgende kaarten worden aanvaard: Visa, Mastercard, uitgegeven in België, die het 3D-beveiligingssysteem moeten ondersteunen. (Bij problemen met 3D Secure dient de Klant contact op te nemen met zijn bank);

- Via Paypal, en dan zijn de algemene voorwaarden voor het gebruik van Paypal van toepassing. Deze oplossing beschermt de informatie die klanten aan CAROLL verstrekken en garandeert de naleving en veiligheid van elke transactie.
De bankrekening die overeenkomt met de bankkaart die voor de betaling wordt gebruikt, wordt gedebiteerd op de dag van verzending van de bestelling, behalve in het geval van levering van de bestelling in de winkel waar de bankrekening wordt gedebiteerd tijdens het klaarzetten van de bestelling.

CAROLL behoudt zich het recht voor een bestelling te annuleren die, tijdens de verificatie van de bankgegevens door de betalingsdienstaanbieder, een risico van frauduleus gebruik van de bankkaart inhoudt, of in het geval van weigering van de betaling door de bankinstelling. Daarnaast behoudt CAROLL zich het recht voor de uitvoering van een bestelling te weigeren van een consument die een eerdere bestelling geheel of gedeeltelijk niet heeft afgewikkeld of bij wie een betalingsgeschil aanhangig is.
5.2 Beveiliging van betalingen
Alle aankopen op de Website zijn 7 dagen per week en 24 uur per dag beschermd en beveiligd.
Door op de bankkaart van zijn keuze te klikken, wordt de Klant omgeleid naar de beveiligde betaalsite SIPS-ATOS WORLDLINE die de PCI DSS-beveiligingsstandaard bevat. Bij de betaling vermeldt de Klant zijn kaartnummer, de geldigheidsdatum en de CVC-code op de achterkant van zijn kredietkaart.

Uw bank verifieert uw identiteit via het 3D Secure-systeem.
Deze gegevens worden automatisch versleuteld verzonden (PCI DSS-protocol) om misbruik en fraude te voorkomen.
3D Secure, wat is dat?
In het kader van de fraudebestrijding implementeert CAROLL 3D Secure-betalingen op al haar transacties. 3D Secure is een geauthentiseerd betalingssysteem om de veiligheid van uw online aankopen te verbeteren. Op het moment van betaling verifieert uw bank de identiteit van de kaarthouder alvorens de transactie te valideren.
Deze service wordt door uw bank gratis aangeboden voor betalingen met Visa en Mastercard.
De authenticatieprocedure
Stap 1: Bevestig uw winkelmandje en vul uw bankgegevens in.
Stap 2: Uw bank controleert de identiteit van de gebruiker/kaarthouder
Na het valideren van uw bankgegevens wordt u doorgestuurd naar de website van uw bank. In het 3D Secure-venster dat verschijnt, is het te volgen authenticatieproces specifiek voor elke bank.
Mogelijk wordt u gevraagd om:
- uw geboortedatum in te voeren,
- een via sms ontvangen code in te voeren,
- een persoonlijke vraag te beantwoorden, ...
Controleer op het moment van uw bestelling of u de 3D Secure authenticatiesms'en kunt ontvangen (operatorbeperking, bestelling uit het buitenland, netwerkdekking...).
Stap 3: Uw bestelling afronden en valideren
Na bevestiging van de bank wordt uw betaling gevalideerd en uw transactie afgerond. U ontvangt uw orderbevestiging per e-mail.
Uw transactie wordt geannuleerd na 3 authenticatiefouten. 3 geannuleerde transacties blokkeren uw betaalkaart. Neem in dat geval contact op met uw bank.
Neem voor vragen over de 3D Secure code (verkrijgen, verlies, wijziging) en over de authenticatieprocedure rechtstreeks contact op met uw bank.
CAROLL zal u nooit per e-mail om uw bankgegevens vragen.
Door op Paypal te klikken, wordt de financiële informatie van de Klant nooit gecommuniceerd aan CAROLL. PayPal versleutelt en beschermt uw kaartnummer permanent. Betaal eenvoudig online door uw e-mailadres en wachtwoord in te voeren.

Artikel 6 - Leveringsvoorwaarden

6.1 Leveringsgebieden
CAROLL levert bestellingen met bestemming in België.

De klant moet na ontvangst van zijn bestelling de buitenkant van het pakket controleren en, indien nodig, een voorbehoud maken bij de vervoerder.

Voor levering, biedt CAROLL u volgende mogelijkheden aan:

Levering bij u thuis
Thuisbezorging - uw pakket wordt bij u thuis afgeleverd of in uw brievenbus gestoken. In geval van afwezigheid, of als de grootte niet toelaat dat uw pakket in de brievenbus kan worden geleverd, kan het persoonlijk worden afgegeven bij een buur of tot uw beschikking in het postkantoor waaraan u verbonden bent worden gelegd. U heeft dan 10 werkdagen de tijd om uw pakketje in het postkantoor op te halen. Na deze periode zal het worden teruggestuurd naar CAROLL.
U wordt in elk geval 24 uur voor de levering van uw pakket per e-mail op de hoogte gebracht.

Bezorging in één van de 1.400 postkantoren van uw keuze in België (zonder dat uw postbode vooraf bij u thuis komt).
U wordt via e-mail en sms op de hoogte gebracht van de beschikbaarheid van uw pakket, met een voucher waarmee u het binnen de 10 werkdagen na ontvangst van bovenstaande e-mail en sms op het kantoor kunt afhalen.
Na deze periode, zal uw pakket worden geretourneerd aan CAROLL.
Levering in een van de 675 winkels van ons partnernetwerk in België, in de buurt van uw huis, werk of vakantieadres. U wordt op de hoogte gebracht van de beschikbaarheid van uw pakket via e-mail en sms, met een voucher waarmee u het binnen de 10 werkdagen na ontvangst van de hierboven vermelde e-mail en sms kunt afhalen.
Na deze periode, zal uw pakket worden geretourneerd aan CAROLL.

Levering in een CAROLL-winkel De Klant heeft de mogelijkheid om gratis te laten leveren bij alle CAROLL-winkels in België met uitzondering van grootwarenhuizen en magazijnen.
De gemiddelde levertijd is 3 tot 10 werkdagen. Na ontvangst van de bestelling in de geselecteerde winkel ontvangt de Klant een e-mail waarin hij op de hoogte wordt gebracht van de beschikbaarheid van zijn pakket.
De Klant moet zijn bevestiging van verzending of het ordernummer per e-mail voorleggen, evenals een identiteitsbewijs om zijn pakket te kunnen afhalen.
De Klant heeft 30 dagen de tijd om zijn pakket af te halen. Na 30 dagen wordt het pakket teruggestuurd naar CAROLL.
CAROLL behoudt zich het recht voor deze dienst te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten, met name bij verkoop en andere handelstransacties of bij tijdelijke of definitieve sluiting van winkels.
De optie geschenkverpakking is niet beschikbaar voor leveringen in een CAROLL-winkel.
6.2 Levertijden
De gemiddelde levertijd is inclusief:
- Orderverwerking van maandag tot en met vrijdag (behalve feestdagen), binnen gemiddeld 48 uur. Op bepaalde tijdstippen (met name tijdens de solden en andere handelstransacties) kan de verwerkingstermijn langer zijn wegens het grotere aantal te verwerken orders. - De transporttijden die door het postkantoor voor levering of door de transporteurs van CAROLL worden gehanteerd voor de bezorging in de winkel. De levertijd, inclusief transport, betekent dus een periode van 3 tot 7 werkdagen, ook tijdens de solden of promoties.
De Klant ontvangt automatisch een e-mail die hem informeert over de verzending en de opvolging van zijn bestelling.
Om uw bestelling te volgen:
- Log in op uw account
- Ga naar de rubriek "Mijn bestellingen"
- Controleer de status van uw bestelling: in wacht / gevalideerd / verzonden / geannuleerd
- Zodra de bestelling is verzonden, kunt u deze eenvoudig volgen door te klikken op de link "leveringen volgen"
Indien CAROLL de levertijd overschrijdt en dit niet gerechtvaardigd is door overmacht (zie artikel 11 van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden), kan de Klant overeenkomstig artikel L.216-2 van het Wetboek van Consumentenzaken de verkoop per aangetekend schrijven met bericht van ontvangst of schriftelijk op een andere duurzame wijze ontbinden, indien CAROLL, nadat op dezelfde wijze de opdracht is gegeven tot levering binnen een redelijke aanvullende termijn, de bestelling niet binnen deze termijn heeft kunnen voldoen. De door de Klant betaalde bedragen zullen in dat geval volledig worden terugbetaald.
6.3 Forfaitaire Verzendkosten
Naast de prijs van de Producten worden verzendkosten in rekening gebracht.
Het bedrag van deze verzendkosten is afhankelijk van de gekozen bezorgmethode.

De Klant zal in elk geval vóór de validatie en betaling van zijn bestelling op de hoogte worden gebracht van het bedrag van de verzendkosten.

Artikel 7 - Terugzending van de bestelde Producten

7.1 Wettelijke garantie van conformiteit van de Producten en garantie tegen verborgen gebreken
Alle Producten genieten de wettelijke conformiteitsgarantie (artikel 1649 bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek) en de garantie tegen verborgen gebreken (artikel 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek), waardoor de Klant de geleverde Producten die gebrekkig of niet conform zijn, aan CAROLL kan retourneren.

In geval van levering aan de Klant van een Product dat niet in overeenstemming is met de bestelling of een verborgen gebrek vertoont, moet de Klant het Product terugsturen naar CAROLL, op een van de volgende twee manieren:

1) Retourzending van het Product in alle CAROLL-winkels behalve grootwarenhuizen en magazijnen; retourzendingen van Outlet-Producten worden niet geaccepteerd in CAROLL-winkels.
CAROLL behoudt zich het recht voor deze dienst te allen tijde en zonder opzegtermijn op te schorten, met name tijdens commerciële activiteiten of bij tijdelijke of definitieve sluiting van winkels.

2) Retourzending van het Product per post. Neem eerst per e-mail contact op met de CAROLL-klantenservice op het volgende e-mailadres serviceclient@caroll.com of via telefoon op 0033 805 405 415 (prijs van een lokaal gesprek), zodat CAROLL zo nodig een pakbon (vooruitbetaalde retourkosten) kan toesturen en de zending richten aan:

Dépôt Caroll
Service Retour Web
ZAC de la Crosne - RD 30
45300 Ascoux
Frankrijk

In dit verband is het de verantwoordelijkheid van de Klant om het bewijs van deze teruggave te leveren.

Om de verwerking van de retouraanvraag te vergemakkelijken, moet de Klant de retourbon aan het verkooppersoneel (voor een retourzending in de CAROLL-winkel) of de achterzijde van het retourformulier van de (bij de bestelling gevoegde) correct ingevulde afleveringsbon bij zijn zending (voor een retourzending per post) voegen.
De Klant kan CAROLL vragen om:
• ofwel een Product dat identiek is aan het bestelde Product, binnen de grenzen van de beschikbare voorraad te leveren;
• hetzij een Product van gelijke kwaliteit en prijs, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden te leveren;
• ofwel de prijs van het bestelde Product en de eventuele initiële leverings- en retourkosten terug te betalen. Deze terugbetaling zal gebeuren binnen de veertien (14) dagen na ontvangst door CAROLL van het geretourneerde Product, door creditering op de bankrekening van de Klant die gebruikt werd om de bestelling te betalen of via PayPal indien de bestelling werd betaald met PayPal. CAROLL vergoedt het geretourneerde Product tegen de gefactureerde prijs, de verzendkosten bij retourzending van de gehele bestelling en de retourkosten. In geval van gedeeltelijke retournering van de Producten worden de initiële leveringskosten niet terugbetaald.

Deze bepalingen ontnemen de Klant in elk geval niet de mogelijkheid om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zoals bedoeld in artikel 7.2 hierna.
7.2 Het herroepingsrecht
1/ Termijn :

Overeenkomstig BOEK VI, artikel 45 e.v. van de Code voor Economisch Recht, heeft de Klant het recht om zich zonder opgave van redenen uit deze overeenkomst terug te trekken binnen een termijn van veertien dagen:

• Bij eenmalige levering vervalt de herroepingstermijn veertien dagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, de goederen fysiek in ontvangst heeft genomen;
• In geval van meerdere leveringen voor dezelfde bestelling, vervalt de herroepingstermijn veertien dagen na de dag waarop de Klant, of een door de Klant aangewezen derde partij anders dan de vervoerder, het laatste artikel fysiek in ontvangst heeft genomen.

Met uitzondering van de artikelen gekocht tijdens de solden of een promotieactie en de artikelen onder de rubriek "OUTLET" waarvoor enkel de wettelijke herroepingstermijn van toepassing is, biedt CAROLL de Klant de mogelijkheid om een langere herroepingstermijn te hebben voor de artikelen.

De Klant kan CAROLL dus binnen de 30 werkdagen na ontvangst van zijn bestelling op de hoogte brengen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen, zonder dat hij een boete moet betalen, met uitzondering van de kosten voor de teruggave.

Na deze termijnen worden de geleverde artikelen geacht door de Klant te zijn aanvaard.

2/ Hoe oefent u uw recht uit?

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, dient de Klant CAROLL (met vermelding van de naam, adres, telefoon, e-mail, fax) in kennis te stellen van zijn beslissing om de Bestelling in te trekken door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld brief per post, e-mail).

De klant kan gebruik maken van het hiernavolgende modelformulier voor herroeping of een andere ondubbelzinnige verklaring:
Formulier voor herroeping
Als u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht, kunt u onder de volgende voorwaarden gebruik maken van dit formulier:
o Vul dit herroepingsformulier in en onderteken het,
o Verstuur het per post of e-mail,
o Verzend het uiterlijk op de veertiende of, indien van toepassing, de dertigste dag, te rekenen vanaf de dag na ontvangst van de bestelling.
Ondergetekende (naam, voornaam): E-mailadres: Postadres: Telefoonnummer:
Verklaart de bestelling hieronder te annuleren: Bestelnr.:
Datum: Handtekening van de Klant:
Herroepingsformulier ingevuld en ondertekend per post op te sturen naar CAROLL - CI 6e – 61-69 rue de Bercy 75012 Paris – Frankrijk of via e-mail naar serviceclient@caroll.com binnen de veertien (14) of, indien van toepassing, dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling.
Indien de Klant gebruik maakt van de mogelijkheid tot herroeping per e-mail, zal CAROLL onmiddellijk een bevestiging van ontvangst van de herroeping sturen op een duurzame manier (bijvoorbeeld per e-mail).

3/ Terugbetaling
Indien de Klant zijn bestelling reeds heeft ontvangen: in geval van herroeping door de Klant zal CAROLL alle voor de Bestelling ontvangen betalingen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van bijkomende kosten indien de Klant heeft gekozen voor een andere leveringsmethode dan de standaard leveringsmethode aangeboden door CAROLL), zonder onnodige vertraging en in elk geval binnen 14 (veertien) dagen na de dag waarop CAROLL op de hoogte werd gebracht van het besluit van de Klant om zijn bestelling te herroepen terugbetalen.

CAROLL behoudt zich echter het recht voor om de terugbetaling uit te stellen tot zij de geretourneerde Producten heeft ontvangen of wanneer de klant het bewijs heeft geleverd dat het Product inderdaad is geretourneerd, waarbij de datum van bewijs de datum van de eerste van deze feiten is.

Indien de bestelling nog niet is verzonden, zal CAROLL, in geval van herroeping door Klant, alle van de Klant ontvangen betalingen voor de Bestelling zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen 14 (veertien) dagen na de dag waarop de Klant CAROLL in kennis heeft gesteld van zijn besluit terugbetalen.

In geval van gedeeltelijke retournering van de bestelde Producten of een fout van de Klant op het afleveradres, worden de initiële afleveringskosten niet terugbetaald.

De terugbetaling zal geschieden door creditering op de bankrekening van de Klant die overeenstemt met de bankkaart die gebruikt werd om de bestelling te betalen of op de PAYPAL-rekening indien de bestelling betaald werd via PAYPAL.

De Klant kan desgewenst op voorstel van CAROLL kiezen voor een terugbetaling in de vorm van creditnota's of aankoopbonnen.

Deze terugbetaling zal in geen geval kosten voor de Klant met zich meebrengen.

4/ Hoe uw Product retourneren
De Klant kan zijn pakket terugsturen uiterlijk 14 (veertien) dagen nadat hij CAROLL in kennis heeft gesteld van zijn beslissing om de Bestelling te herroepen. Deze termijn wordt geacht te zijn gerespecteerd indien de Klant het Product terugstuurt vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen:

- Hetzij in alle CAROLL winkels (met uitzondering van grootwarenhuizen en magazijnen);
- hetzij per post, op het volgende adres:
Dépôt Caroll
Service Retour Web
ZAC de la Crosne - RD 30
45300 Ascoux
Frankrijk
In dit verband is het de verantwoordelijkheid van de Klant om het bewijs van deze teruggave te leveren.

Om de verwerking van het retouraanvraagformulier te vergemakkelijken, moet de Klant het retouretiket dat in de verpakking is bijgevoegd en naar behoren werd ingevuld, aan zijn zending bevestigen.
7.3 Omruilen
De Klant beschikt over een termijn van 30 dagen vanaf de ontvangst van zijn bestelling om een Product te ruilen in een CAROLL-winkel.

De omruiling van een Product kan enkel gebeuren in een CAROLL-winkel (met uitzondering van grootwarenhuizen en magazijnen).

Voorts worden alleen die Producten geruild waarvoor de waarde (inclusief belasting) van het door de Klant gekozen "vervangende" Product hoger is dan of gelijk is aan de waarde (inclusief belasting) van het door de Klant oorspronkelijk aangeschafte Product.
7.4 Status van het Product
De geretourneerde Producten (ook als onderdeel van een omruiling) moeten nieuw en ongebruikt zijn en, indien van toepassing, in hun originele doos (specifieke schoenen of accessoires) zitten.
Elk vuil en/of beschadigd geretourneerd artikel kan niet worden teruggenomen.

Na ontvangst van het pakket zal CAROLL de perfecte staat van het (de) geretourneerde Product(en) beoordelen. Retourzendingen worden niet geaccepteerd indien de geretourneerde Producten door de Klant zichtbaar zijn gebruikt of beschadigd, waardoor de Producten ongeschikt zijn voor verkoop.

Indien CAROLL de retourzending weigert, worden de Producten op kosten de Klant geretourneerd, zonder dat de Klant enige schadevergoeding of recht op vergoeding kan eisen, met uitzondering van de latere uitoefening van zijn garantierechten op de verkochte Producten.

Artikel 8 - Klachten - Informatie

Voor alle informatie, vragen of advies kan de Klant een beroep doen op de Klantenservice van CAROLL via e-mail op het volgende adres: serviceclient@caroll.com, van maandag tot vrijdag van 9u30 tot 13 u. en van 14 u. tot 17 u.

In het algemeen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat e-mails authentiek zijn tussen de partijen en de automatische registratiesystemen die op de Website worden gebruikt, in het bijzonder met betrekking tot de aard en de datum van de bestelling.

Artikel 9 - Bescherming van persoonsgegevens

CAROLL voldoet aan Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de "GDPR").
U kunt ons beleid inzake de bescherming van persoonlijke gegevens raadplegen via onderstaande link: https://www.caroll.com/fr_fr/politique-de-confidentialite.html#confidentialite-site

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle elementen van de Website, visueel of audio, met inbegrip van de onderliggende technologie, zijn het exclusieve eigendom van CAROLL en worden beschermd door zowel het auteursrecht als het merkenrecht.

De gehele of gedeeltelijke reproductie van één van deze elementen, op om het even welke drager en om het even welke reden, zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van CAROLL is strikt verboden.

Artikel 11 - Overmacht

In geval van overmacht, zoals hierna omschreven, wordt de uitvoering van de diensten van CAROLL geheel of gedeeltelijk opgeschort.
Onder overmacht wordt verstaan elke onvoorzienbare en onoverkomelijke gebeurtenis die CAROLL verhindert haar contractuele verplichtingen na te komen. Als overmacht worden beschouwd: natuurrampen zoals aardbevingen, branden, stormen, overstromingen, burgeroorlog, oproer, in- en uitvoerverboden, militaire manoeuvres, ongevallen met gereedschappen, onuitvoerbaarheid van communicatieroutes en -middelen, uitsluitingen, stakingen van CAROLL-personeel of van leveranciers en dienstverleners van CAROLL, maar ook meer in het algemeen alle omstandigheden waarop CAROLL redelijkerwijs geen invloed heeft.

CAROLL verplicht zich om in geval van overmacht als bedoeld in het vorige lid, dit zo spoedig mogelijk aan de Klant te melden.

Artikel 12 - Beperking van aansprakelijkheid

Het plaatsen van de bestelling op de Website impliceert kennis en aanvaarding van de procedures die van kracht zijn op het internet, in het bijzonder met betrekking tot de technische prestaties, de reactietijden, de verbindingstijden, de opvraging of overdracht van informatie, de risico's van afsluiting, de risico's van besmetting door virussen die op het internet circuleren en in het algemeen alle risico's verbonden aan het gebruik van het internet.

CAROLL kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van misbruik of een incident in verband met het gebruik van de computer, internettoegang, onderhoud of storing van servers, telefoonlijn of enige andere technische verbinding, waarbij de verbinding van de Klant met de Website uitsluitend onder zijn verantwoordelijkheid valt.

Artikel 13 - Wijziging en geldigheid van de Algemene Verkoopsvoorwaarden

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing zolang ze op de Website vermeld staan.
CAROLL behoudt zich het recht voor deze te allen tijde te mogen wijzigen. Indien nodig, zullen de nieuwe Algemene Verkoopsvoorwaarden enkel van toepassing zijn op bestellingen geplaatst na deze wijziging.
Het feit dat CAROLL op een bepaald ogenblik afziet van het vorderen van de uitvoering van één van de bepalingen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, kan niet aldus worden geïnterpreteerd als precedent om later een beroep te doen op deze gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering.

Indien enige bepaling van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen en de overige rechten en verplichtingen uit deze Algemene Verkoopsvoorwaarden ongewijzigd en van toepassing.

Artikel 14 - Geschillen en toepasselijk recht

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.
Elk geschil dat kan ontstaan tussen de Partijen als gevolg van de samenstelling, interpretatie, uitvoering en/of beëindiging van deze Overeenkomst en, meer in het algemeen, elk geschil dat hieruit voortvloeit, zal, bij gebreke van een minnelijke schikking, uitsluitend onderworpen zijn aan de bevoegdheid van de Belgische Rechtbanken.
Overeenkomstig artikel 14 van Verordening (EU) nr. 524/2013 betreffende de onlinebeslechting van consumentengeschillen wordt de klant ervan in kennis gesteld dat de Europese Commissie het onlineplatform voor de beslechting van consumentengeschillen heeft opgezet, dat toegankelijk is via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=FR

Laatste datum van de actualisering van de Algemene Voorwaarden: 21 januari 2022