GETROUWHEIDSBELEID

Vetrouwelijkheid - Site

Beleid inzake persoonsgegevens - De veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens garanderen
Het bedrijf CAROLL INTERNATIONAL is bezorgd over de bescherming van uw privacy en is van plan om de bescherming van de aan ons toevertrouwde persoonsgegevens te waarborgen.
Om de werking van de website, die toegankelijk is op het adres www.caroll.com naast de specifieke toepassing (gezamenlijk aangeduid als de "Website") gepubliceerd door CAROLL INTERNATIONAL (hierna het "Bedrijf" of "CAROLL"), moet deze laatste een bepaald aantal persoonsgegevens verzamelen (hierna de "Gegevens").
Het doel van dit beleid is om u zoveel mogelijk informatie te verstrekken over de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de gewijzigde wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de verwerking van gegevens, databestanden en individuele vrijheden, alsook met andere toepasselijke Franse en communautaire teksten, in het bijzonder de AVG (Europese verordening van 27 april 2016).

Samenvatting:
 1. De verantwoordelijke voor de verwerking van de verzamelde gegevens
 2. Doel van het verzamelen van gegevens: Waarom verzamelen we ze?
 3. Rechtsgrondslag voor de verzameling
 4. Hoe uw gegevens worden verwerkt en wie heeft er toegang toe?
 5. Hoe lang worden uw gegevens bewaard
 6. Hoe contact opnemen met het bedrijf om uw rechten uit te oefenen?
 7. De DPO
 8. En de cookies?


I. De verantwoordelijke voor de verwerking van de verzamelde gegevens
De voor de verwerking verantwoordelijke die de gegevens verzamelt en de verwerkingen uitvoert is:

Het bedrijf CAROLL INTERNATIONAL,
Naamloze vennootschap, met een kapitaal van 21 966 966, 85 euro
en maatschappelijke zetel te 10 Impasse du Grand Jardin Zac de la Moinerie - 35400 Saint-Malo
Ingeschreven in het handelsregister van Saint Malo, onder het nummer 582 001 707
Adres van het kantoor in Parijs: 61-69 rue de Bercy 75012 Paris

Categorieën van verzamelde persoonsgegevens
Definitie: Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot een natuurlijke persoon, of een natuurlijke persoon die de Website bezoekt, die direct of indirect de identificatie ervan mogelijk maakt.
Het bedrijf verzamelt gegevens van personen ouder dan 18 jaar en behoudt zich het recht voor om een klantenaccount onmiddellijk te verwijderen en/of lopende bestellingen te annuleren als blijkt dat de persoon in kwestie jonger is dan 18 jaar.

Wanneer u zich registreert en/of uw persoonlijke account aanmaakt en/of een bestelling en/of een positieve gebeurtenis plaatst, verzamelt het bedrijf met name de volgende gegevens:
 • Naam
 • Voornaam
 • Leveringspostadres en, indien van toepassing, eventuele aanvullende informatie met betrekking tot de levering
 • Facturatieadres
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Maat
 • Schoenmaat
 • Geslacht
 • IP-adressen tijdens het surfen op de website
 • Informatie over de transacties en de follow-up van de commerciële relatie (details over de aangekochte producten, hoeveelheden, bedragen, betalingswijzen, eventueel verleende kortingen)
 • Informatie over de deelname aan wedstrijden en/of eventuele promotieactiviteiten (datum, frequentie, reacties op wedstrijden, toegekende prijzen).


Daarnaast verzamelt het bedrijf bij het gebruik van de website verbindingsgegevens (datum, tijd, protocol van de computer van de bezoeker, bekeken pagina's) voor statistische doeleinden.
Het bedrijf verwerkt, alleen bij gebruik van de Website, de geolokalisatie van de klant via zijn IP-adres. Deze gegevens worden alleen gebruikt om de klant gepersonaliseerde en relevante gegevens te sturen. Het wordt noch bewaard noch achteraf hergebruikt.
De Vennootschap verzamelt ook informatie met betrekking tot de terminal die gebruikt wordt om verbinding te maken met de Website (type terminal, besturingssysteem, browser, toegangsprovider, IP-adres van de terminal, geolokalisatiegegevens van de terminal).
Bij het bestellen van een product op de Website verzamelen en verwerken de bancaire dienstverleners waarmee het Bedrijf contractuele overeenkomsten heeft gesloten ook gegevens over uw betaalmiddelen (creditcardnummer, vervaldatum van de creditcard, visueel cryptogram, het niet bewaren van het laatste, enz.
De betalingsprocessen zijn veilig.
De Bankgegevens die aan de Vennootschap kunnen worden doorgegeven, laten haar niet toe om bankverrichtingen uit te voeren.
Sommige gegevens zijn verplicht, andere zijn facultatief zoals aangegeven bij het verzamelen van de gegevens.

II. Doel van het verzamelen van gegevens: Waarom verzamelen we ze?
De meeste gegevens die u aan het bedrijf verstrekt, zijn in de eerste plaats noodzakelijk voor de verwerking en levering van bestellingen, maar ook om de commerciële relatie te waarborgen en in het bijzonder voor:
 • - Het beheer van uw klantaccount
 • - Klanttevredenheidsmanagement en het verzamelen van uw mening
 • - De strijd tegen fraude
 • - De organisatie van wedstrijden

Het verzamelen van uw gegevens maakt het ook mogelijk om:
 • - U producten aan te bieden volgens uw smaak en dat via verschillende kanalen: e-mail, post, sms-melding op mobiele telefoons, sociale netwerken
 • - U in te schrijven voor onze nieuwsbrief en regelmatig op de hoogte te worden gehouden van onze aanbiedingen ;
 • - Commerciële statistieken op te stellen ;

NB Sommige webpagina's van de Site kunnen web beacons bevatten om het aantal bezoekers van de Site te tellen en/of om ons te voorzien van een aantal indicatoren. Deze webbakens kunnen door sommige onderaannemers van het bedrijf worden gebruikt, met name om de doeltreffendheid van de Site te meten en te verbeteren. In ieder geval wordt de informatie verkregen uit deze tags uitsluitend gebruikt om statistieken te verzamelen over het gebruik van bepaalde pagina's van de Site om u beter van dienst te zijn.

III. Rechtsgrondslag voor de verzameling
De gegevens worden op de volgende manieren verzameld:
 • - Ofwel op basis van het contract dat door de betrokken persoon is gesloten wanneer hij een Klant is, omdat CAROLL bepaalde informatie nodig heeft om bestellingen te verwerken, met zijn klanten te communiceren en te leveren.
 • - Hetzij voor niet-klanten op basis van het legitieme belang van CAROLL wanneer u per post promoties ontvangt
 • - Ofwel op basis van uw toestemming in het geval van elektronische communicatie voor niet-klanten
In ieder geval hebt u de mogelijkheid om uw toestemming voor commerciële prospectie in te trekken overeenkomstig artikel VI hieronder.

IV. Hoe uw gegevens worden verwerkt en wie heeft er toegang toe?
Uw Persoonsgegevens worden gehost binnen de Europese Unie.
De verzamelde gegevens zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door het bedrijf.
CAROLL kan echter een beroep doen op commerciële en technische onderaannemers aan wie de gegevens tijdelijk en veilig kunnen worden doorgegeven, zoals:
 • Degenen die ons helpen en ons helpen bij het beheren van loyaliteitsprogramma's, customer relationship management (CRM);
 • Onze marketingbureaus voor het uitvoeren van onze reclame-, marketing- en verkoopcampagnes,
 • Degenen die ons helpen en bijstaan bij het leveren van computerdiensten, voor het onderhoud van onze database en gerelateerde software en toepassingen: deze diensten kunnen soms toegang hebben tot uw gegevens om de gevraagde taken uit te voeren

Er zijn waarborgen genomen om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen.
Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan onderaannemers buiten het grondgebied van de Europese Unie.

Indien het beschermingsregime van een dergelijk land door de Europese Commissie niet adequaat wordt geacht, zal een grensoverschrijdende stroomovereenkomst overeenkomstig de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie worden gesloten om de doorgifte van gegevens te regelen en een voldoende beschermingsniveau te waarborgen met betrekking tot de vereisten van de Franse en Europese regelgeving.
Uw gegevens kunnen ook worden doorgegeven om te reageren op een bevel van de gerechtelijke autoriteiten.
In geen geval zullen de Gegevens worden doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden of worden verkocht of uitgewisseld zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

V. Hoe lang worden uw gegevens bewaard
Uw persoonlijke gegevens worden gedurende een bepaalde periode bewaard, afhankelijk van de doeleinden waarvoor ze worden verzameld, namelijk:
 • Commerciële prospectie gedurende 3 jaar vanaf het laatste contact of de laatste aankoop
 • 10 jaar voor onze wettelijke en contractuele verplichtingen
 • Bestrijding van in-store fraude onder de voorwaarden van wettelijke verjaring


VI. Hoe contact opnemen met het bedrijf om uw rechten uit te oefenen?
In overeenstemming met de Europese Gegevensbeschermingsverordening heeft u het recht op toegang, bezwaar tegen verwerking, wijziging (rectificeren, bijwerken), verwijderen, toestemming intrekken, beperken en meenemen van uw Persoonsgegevens en kunt u postmortemrichtlijnen vaststellen. Indien nodig kan een kopie van uw identiteitskaart worden gevraagd. U kunt ook een klacht indienen bij een toezichthoudende instantie zoals de Commission Nationale Informatique et Libertés www.cnil.fr.
CAROLL houdt zich aan de regels die krachtens de Franse wetgeving en de AVG op elk van de prospectiekanalen van toepassing zijn.
Sommige gegevens die niet worden verstrekt of verzet tegen de verzameling ervan kunnen bepaalde diensten die op de Website worden aangeboden ontoegankelijk maken, bijvoorbeeld: het bestellen van producten en/of het deelnemen aan een prijsvraag of een promotionele actie.
U kunt uw rechten uitoefenen door te schrijven naar het volgende adres: CAROLL INTERNATIONAL, Service Clients, 61-69 rue de Bercy 75012 Paris, France of door contact met ons op te nemen per e-mail via serviceclient@caroll.com.

VII. De DPO
CAROLL heeft een functionaris voor gegevensbescherming die tot taak heeft toe te zien op de naleving van de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.
U kunt de DPO van CAROLL op het volgend adres contacteren: dpo@caroll.com
Daarnaast kunt u ook de site van CNIL raadplegen www.cnil.fr

VIII. En de cookies?
Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen door de server van het bedrijf of eventueel door een server van een derde partij. Cookies zijn altijd actief en noodzakelijk voor de goede werking van de Website. Ze stellen het bedrijf in staat om een internetgebruiker van het ene bezoek naar het andere te herkennen aan de hand van een unieke identificatiecode. Cookies worden op uw computer beheerd door uw internetbrowser.

Er worden twee soorten cookies onderscheiden: de cookies die door Caroll worden uitgegeven en de cookies die door websites van derden worden uitgegeven op verzoek van een persoon in het bedrijf.

Cookies uitgegeven door sites van derden worden niet opgeslagen of gecontroleerd door het bedrijf, maar door bedrijven van derden. Deze cookies zijn in het bijzonder bedoeld om uw interesses in kaart te brengen via de verschillende productpagina's die u op de Website hebt geraadpleegd om de reclameaanbiedingen van andere merken te personaliseren, maar ook met het oog op prestatieanalyse.

Waarom gebruiken wij cookies?

Cookies worden gebruikt om uw surfervaring te verbeteren. Concreet betekent dit dat ze worden gebruikt om uw voorkeuren te onthouden (met name voor de verlanglijst). Cookies zijn daarom essentieel voor de goede werking van het winkelwagentje en het winkelproces: de inhoud van uw winkelwagentje wordt opgeslagen in een cookie! Deze informatie kan worden opgeslagen tijdens dezelfde navigatie en/of tijdens volgende bezoeken.

Cookies maken het mogelijk om niet bij elk bezoek gevraagd te worden door middel van pop-in uitnodigingen of een abonnement op een nieuwsbrief, zodat u ze maar één keer kunt bekijken.

Cookies maken het ook mogelijk om statistieken samen te stellen over de pagina's van de Website die door de internetgebruiker zijn bezocht, over de frequentie van de bezoeken aan sommige van deze pagina's en over het algemene gebruik van de Website door internetgebruikers. Ze maken het voor het bedrijf ook mogelijk om de ergonomie van de website te verbeteren. De gegevens die uit cookies worden gehaald zijn volledig anoniem en bevatten geen persoonlijke informatie.

Waarvoor worden cookies niet gebruikt?

Het bedrijf slaat geen gevoelige persoonlijke informatie zoals uw wachtwoord, adres, bankgegevens, enz. op in de cookies die wij gebruiken. Het bedrijf verkoopt de informatie die via cookies wordt opgehaald niet. Deze worden enkel gebruikt door de website en CAROLL in het algemeen.

Cookiegegevens worden anoniem verzameld en bevatten geen persoonlijke informatie, dus cookies zijn op geen enkele manier gerelateerd aan spyware.

Cookies zijn geen virussen en kunnen uw computer niet beschadigen.

Wie gebruikt de informatie van cookies?

De informatie in cookies op de Website wordt uitsluitend gebruikt door het Bedrijf, met uitzondering van cookies die door derden worden geplaatst en die door externe partijen worden gecreëerd om op verzoek van het Bedrijf gegevens op te halen om uw ervaring op de Website te verbeteren.

Hoe kunt u cookies weigeren?

U kunt uw computer zo instellen dat u bepaalde cookies accepteert of weigert. Inderdaad, u kunt op elk moment en naar eigen goeddunken beslissen om uw computer zo te configureren dat het mogelijk is:
 • - Ofwel om alle cookies die op de bezochte website worden geplaatst systematisch te registreren
 • - Ofwel uw browsersoftware zodanig te configureren dat u de verschillende cookies die regelmatig aan u worden aangeboden, kunt accepteren of weigeren
 • - Ofwel om alle cookies die op de bezochte website worden geplaatst systematisch te weigeren


Houd er echter rekening mee dat het weigeren van cookies de functionaliteit kan beperken. Het is daarom aan te raden om toe te staan dat cookies worden ontvangen wanneer u de Website bezoekt. Het Bedrijf wijst elke verantwoordelijkheid af voor de gevolgen van het niet goed functioneren van de site, in het bijzonder met betrekking tot het aanmaken van een online account of het gebruik van de functionaliteiten van de Website, omdat de diensten van het Bedrijf de door u geplaatste cookies die u hebt besloten te verwijderen of in te trekken, niet kunnen registreren of raadplegen.

Afhankelijk van wat u wilt en de browser die u gebruikt, moet u naar de daarvoor bestemde pagina gaan om uw computer in te stellen, namelijk:

Technische en gepersonaliseerde cookies: identificatie en authenticatie, navigatie, interface personalisatie, favorieten, verlanglijstje...

Deze cookies helpen het bedrijf om de gebruiker te identificeren tijdens de sessie, waardoor u niet meermaals dezelfde authenticatieprocedures kunt herhalen of dezelfde informatie kunt ontvangen, enz.

Vertrouwelijkheid - Boetiek

Beleid inzake persoonsgegevens - De veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens garanderen
Om de commerciële relatie met CAROLL te controleren, direct of indirect via het distributienetwerk van CAROLL, moet deze laatste een bepaald aantal persoonsgegevens verzamelen (hierna de "Gegevens").
Dit privacybeleid is van toepassing op zowel de filialen van CAROLL als op de aangesloten bedrijven van CAROLL.
Afhankelijk van de veronderstellingen verzamelt CAROLL in de CAROLL-winkels de gegevens (i) rechtstreeks via zijn filialen, of (ii) indirect via de filialen van CAROLL, onafhankelijke handelaren (hierna de "filialen"). In het laatste geval worden de door de filialen verzamelde gegevens rechtstreeks aan CAROLL doorgegeven via de middelen die CAROLL ter beschikking worden gesteld.
CAROLL wordt beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke.
Het filiaal kan echter, na het opvragen van de database van de door hem in zijn winkel verzamelde gegevens, voor eigen rekening en op eigen initiatief commerciële operaties uitvoeren. Hij wordt dan op zijn beurt verantwoordelijk voor de verwerking. Hij is dan als enige verantwoordelijk voor de conformiteit van de marketingactiviteiten die in deze context worden uitgevoerd en CAROLL kan in dit verband niet verantwoordelijk worden gesteld.
In het geval dat het contract met het filiaal afloopt, bewaart CAROLL uw gegevens voor de hieronder aangegeven periodes.
CAROLL of het filiaal wordt in elk geval hierna de "Vennootschap" genoemd.

Om u te informeren over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u te allen tijde een kopie van dit beleid opvragen bij de verkoopadviseurs of bij het bedrijf of op het tabblad Garanties - vertrouwelijkheid winkel - ook toegankelijk via de URL van onze website.
Het doel van dit beleid is het gebruik van deze gegevens door de Vennootschap te reguleren in overeenstemming met de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de verwerking van gegevens, databestanden en individuele vrijheden, zoals gewijzigd, alsook in overeenstemming met andere toepasselijke Franse en communautaire teksten, in het bijzonder de EU-verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG).
Het bedrijf garandeert de vertrouwelijkheid van uw gegevens.

I. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens van een klant, een natuurlijke persoon, die direct of indirect de identificatie ervan mogelijk maken.
Het bedrijf verzamelt gegevens van personen ouder dan 18 jaar en behoudt zich het recht voor om een klantenaccount onmiddellijk te verwijderen en/of lopende bestellingen te annuleren als blijkt dat de persoon in kwestie jonger is dan 18 jaar.
Wanneer gegevens worden verzameld door verkoopadviseurs in een CAROLL-winkel bij de aankoop van een of meer artikelen, het organiseren van een prijsvraag of het intrekken van een artikel dat gereserveerd is via het "e-reserveringsproces" of zonder hetzelfde aankoopproces, verzamelt de Vennootschap alle of een deel van de volgende gegevens, en in het bijzonder:
 • Naam
 • Voornaam
 • Leveringspostadres en, indien van toepassing, eventuele aanvullende informatie met betrekking tot de levering
 • Facturatieadres
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • Informatie over de transacties en de follow-up van de commerciële relatie (details over de aangekochte producten, hoeveelheden, bedragen, betalingswijzen, eventueel verleende kortingen)
 • Informatie over de deelname aan wedstrijden en/of eventuele promotieactiviteiten (datum, frequentie, reacties op wedstrijden, toegekende prijzen).


Bij het bestellen van een product op de Website verzamelen en verwerken de bancaire dienstverleners waarmee het Bedrijf contractuele overeenkomsten heeft gesloten ook gegevens over uw betaalmiddelen (creditcardnummer, vervaldatum van de creditcard, visueel cryptogram, het niet bewaren van het laatste, enz.)
De betalingsprocessen zijn veilig.
De Bankgegevens die aan de Vennootschap kunnen worden doorgegeven, laten haar niet toe om bankverrichtingen uit te voeren.
Sommige gegevens zijn verplicht, andere zijn facultatief zoals aangegeven bij het verzamelen van de gegevens.

II. Doel van het verzamelen van gegevens: Waarom verzamelen we ze?

Alle gegevens die u aan het bedrijf verstrekt zijn noodzakelijk voor de verwerking en levering van bestellingen, meer in het algemeen, met als doel de commerciële relatie te waarborgen.
Het verzamelen van uw gegevens maakt het ook mogelijk om:
 • - Om u producten aan te bieden volgens uw smaak, behoeften, om bepaalde activiteiten in verband met commerciële prospectie te verzekeren,
 • - Schrijf u in op onze nieuwsbrief en word regelmatig op de hoogte gehouden van onze aanbiedingen;
 • - Commerciële statistieken op te stellen ;


III. Hoe uw gegevens worden verwerkt en wie heeft er toegang toe?

Uw Persoonsgegevens worden gehost binnen de Europese Unie.
CAROLL kan echter een beroep doen op commerciële en technische onderaannemers aan wie de gegevens tijdelijk en veilig kunnen worden doorgegeven, zoals:

 • Degenen die ons helpen en ons helpen bij het beheren van loyaliteitsprogramma's, customer relationship management (CRM);

  Onze marketingbureaus voor het uitvoeren van onze reclame-, marketing- en verkoopcampagnes,

  Degenen die ons helpen en bijstaan bij het leveren van computerdiensten, voor het onderhoud van onze database en gerelateerde software en toepassingen: deze diensten kunnen soms toegang hebben tot uw gegevens om de gevraagde taken uit te voeren

  Er zijn waarborgen genomen om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen.

  Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan onderaannemers buiten het grondgebied van de Europese Unie.

  Indien het beschermingsregime van een dergelijk land door de Europese Commissie niet adequaat wordt geacht, zal een grensoverschrijdende stroomovereenkomst overeenkomstig de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie worden gesloten om de doorgifte van gegevens te regelen en een voldoende beschermingsniveau te waarborgen met betrekking tot de vereisten van de Franse en Europese regelgeving.

  Uw gegevens kunnen ook worden doorgegeven om te reageren op een bevel van de gerechtelijke autoriteiten.

  In geen geval zullen de Gegevens worden doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden of worden verkocht of uitgewisseld zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

  IV. Hoe lang worden uw gegevens bewaard

  Uw persoonlijke gegevens worden gedurende een bepaalde periode bewaard, afhankelijk van de doeleinden waarvoor ze worden verzameld, namelijk:
  • Commerciële prospectie gedurende 3 jaar vanaf het laatste contact of de laatste aankoop
  • 10 jaar voor onze wettelijke en contractuele verplichtingen
  • Bestrijding van in-store fraude onder de voorwaarden van wettelijke verjaring


  V. De verantwoordelijke voor de verwerking van de verzamelde gegevens?

  Het bedrijf CAROLL INTERNATIONAL
  Naamloze vennootschap
  Ingeschreven in het Handelsregister van Parijs onder nummer 582 001 707
  Maatschappelijke zetel: 61-69 rue de Bercy 75012 Paris, France
  Het betrokken filiaal, indien van toepassing, zoals gespecificeerd in dit beleid

  VI. Hoe contact opnemen met het bedrijf om uw rechten uit te oefenen?

  In overeenstemming met de geldende regelgeving inzake persoonsgegevens hebt u het recht op toegang, bezwaar tegen verwerking, wijziging (rectificeren, bijwerken), verwijdering, intrekking van de toestemming, beperking en overdracht van uw Persoonsgegevens en kunt u postmortemrichtlijnen vaststellen. U kunt ook een klacht indienen bij een toezichthoudende instantie zoals de Commission Nationale Informatique et Libertés www.cnil.fr.
  CAROLL houdt zich aan de regels die krachtens de Franse wetgeving en de AVG op elk van de prospectiekanalen van toepassing zijn.
  CAROLL geeft u in ieder geval de mogelijkheid om u hiertegen te verzetten via een uitschrijvingslink in de e-mail, of via uw account, of via sms door het versturen van een stop SMS.
  Sommige gegevens die niet worden verstrekt of verzet tegen de verzameling ervan kunnen bepaalde diensten die op de Website worden aangeboden ontoegankelijk maken, bijvoorbeeld: het bestellen van producten en/of het deelnemen aan een prijsvraag of een promotionele actie. U kunt uw rechten uitoefenen door te schrijven naar het volgende adres: CAROLL INTERNATIONAL, 61-69 rue de Bercy 75012 Paris, France; door contact met ons op te nemen per e-mail via serviceclient@caroll.com, tenzij anders vermeld in een e-mail die een filiaal u kan sturen in verband met commerciële communicatie op eigen initiatief. In het laatste geval worden uw rechten uitgeoefend via het e-mailadres dat in de mededeling wordt vermeld. Elke uitoefening van rechten moet vergezeld gaan van een kopie van uw identiteitskaart.
  U heeft ook de mogelijkheid om u op elk moment uit te schrijven van de nieuwsbrief door te klikken op de uitschrijflink die voor dit doel ter beschikking wordt gesteld.

  VII. De DPO

  CAROLL heeft een functionaris voor gegevensbescherming die tot taak heeft toe te zien op de naleving van de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens
  U kunt de DPO van CAROLL op het volgend adres contacteren: dpo@caroll.com,
  Daarnaast kunt u ook de site van CNIL raadplegen www.cnil.fr